Co je to hydroponie?

 

Termín „hydroponie“ pochází z řeckých slov „hydro“ (voda) a „ponos“ (práce). Označuje formu pěstování, kde živný roztok přímo dodává živiny rostlinám. V tradičním pěstitelství naopak bakterie a plísně rozkládají organickou hmotu a tím uvolňují minerální ionty, jež poté rostliny získávají z vody přítomné v půdě.
Rostliny v každém případě konzumují jako primární výživu pouze minerální ionty, nikoliv komplexní organické molekuly, jak je tomu u lidí. Hydroponie tedy není nějaká diametrálně odlišná nebo snad „nepřirozená“ metoda pěstování. Veškeré rostliny, ať už v čistě organickém substrátu nebo ve 100% minerálním hydroponickém systému zcela bez substrátu, nakonec získávají živiny z minerálů ve vodě.

Rozdíl spočívá v tom, že v hydroponii (a ve všech systémech od T.A) voda neustále cirkuluje, jediné výraznější ztráty tedy tvoří voda spotřebovaná rostlinami a pravidelné výměny roztoku.
I když ve většině hydroponických systémů jsou kořeny neustále udržovány vlhké, klíčem k úspěšné hydroponii kupodivu není voda, nýbrž kyslík. Možná víte, že při péči o pokojové rostliny je jedním z nejčastějších problémů přelití. Vodou nasáklý substrát totiž brání přístupu vzduchu ke kořenům, které, stejně jako zbylé části rostliny,
pro život potřebují kyslík. Kvalitní hydroponické systémy se proto soustředí na okysličení. Právě díky dokonale okysličenému roztoku spolu s optimálními živinami dosahuje hydroponie ve srovnání s pěstováním v půdě tak vysokých výnosů. Veškeré systémy T.A umožňují vynikající okysličení a cirkulaci živného roztoku.
Pokud jste zvyklí na pěstování v půdě, pak vězte, že všechny systémy v naší nabídce při správném použití nabízí potenciál pro masivní nárůst výnosů, a to bez poklesu kvality.

Hydroponie sice umožňuje farmám pěstovat rajčata bez chuti, se kterými se občas kvůli šetření na důležitých živinách setkáte, na druhou stranu ale dovoluje produkci většího objemu potravin a rostlin extra vysoké kvality se všemi mikro- a submikro živinami, které najdeme v nejlepších organických produktech, a to v kratší době a s mnohem menším plýtváním (zejména vodou) oproti „tradičnímu“ pěstování v půdě.

Nabízíme úplné spektrum možných přístupů k hydroponii – od špičkových minerálních produktů TriPart® a profesionálních systémů GrowStream po unikátní řadu Organics a nenáročný systém Ebb&Grow. Naše produkty prokazatelně umožňují dosahovat skutečně výjimečných výsledků.
Pokud už máte s hydroponií zkušenosti, nabídnou vám naše systémy lepé koncipované a efektivnější způsoby pěstování a naše živiny zaručí lepší výsledky s menším množstvím doplňků než jiné značky. Pokud jste v hydroponii nováčkem, nabízíme bezpečné a snadné způsoby, jak si tento koncept vyzkoušet.
Ke všem produktům je přibalen návod k použití. Podrobnosti o výživě naleznete na stranách 57 a na internetu i jinde naleznete přehršel informací, které vám pomohou s počáteční orientací v hydroponii. Rozhodně však doporučujeme každému, kdo chce tento způsob pěstování vyzkoušet, aby investoval do kvalitní příručky. Kniha Hydroponie pro každého od Williama Texiera je k dispozici online a pokrývá vše, co o hydroponii potřebujete vědět od začátečnické po profesionální úroveň. Níže uvádíme základní předpoklady úspěšné hydroponie podle pracovníků T.A:


1. Vše je o prostředí. Příliš velké teplo, chlad i moc silné či naopak slabé proudění vzduchu mohou úrodu zničit. Nechte si poradit od místních pěstitelů či prodejců, jak co nejlépe přizpůsobit svůj systém lokálním podmínkám.

2. Poznejte svoji vodu. V případě tvrdé i měkké vody používejte vhodné verze živin. „Univerzální“ výživa, která „funguje“ v obou typech vody může pro tvrdou vodu obsahovat moc vápníku, pro vodu měkkou zase málo.

3. Sežeňte si kvalitní měřicí přístroje. Hodnoty pH a EC jsou klíčové pro kvalitu živného roztoku (v organické hydroponii je EC méně významné; viz bioponie / viz str. 32). pH ukazuje, jak moc je živný roztok kyselý či zásaditý, EC (elektrická vodivost) poskytuje obecný ukazatel, jaké množství živin roztok obsahuje. Nabízíme dostupné a přesné tekuté soupravy pro testování pH. Na trhu jsou běžně k dostání cenově dostupné měřiče EC a pH.

4. Neexistuje nic jako „ideální“ hodnota pH. Každá rostlina preferuje jinou hodnotu a při každé hodnotě je absorpce některých minerálů lepší, jiných zase horší. Doporučujeme držet se na nižších hodnotách obecné škály pH 5,5–6,2. Také radíme hodnoty pH a EC denně kontrolovat. Drobné výkyvy jsou v pořádku, velké či náhlé nikoli.

5. Co se týče EC, doporučené hodnoty pro každý produkt a každé stádium růstu najdete v našich tabulkách. Zpravidla zde ale méně znamená více – neustálé zvyšování hodnot EC obecně úrodu nezvyšuje, a navíc způsobuje rostlinám stres. Chcete-li experimentovat, postupujte pomalu, a pokud rostliny vykazují známky stresu, snižte hodnotu EC.