Co je to bioponie™ „Organická“ hydroponie?

 

„Organické“ pěstitelství či zemědělství znamená v různých zemích odlišné věci. Pro řadu spotřebitelů jsou organické potraviny takové, jež byly vyrobeny bez použití nepotřebných chemikálií či pesticidů. Tento požadavek splňují při správném použití veškeré naše výživové produkty i systémy.
Pro nás znamená pojem „organický“ živiny, které vyživují zdravý ekosystém mikroorganismů, jenž je rozkládá a tím vyživuje rostliny. Naše organické produkty obsahují jen ty nejkvalitnější přísady splňující požadavky evropského nařízení 834/2007 o ekologickém zemědělství.

V původním smyslu znamenal pojem „organický“ plodiny pěstované ve zdravé půdě – a takto jej mnohdy vnímají i úřady. Ve většině zemí světa platí, že nepěstujete-li v půdě, nemůžete své produkty označovat jako organické. USA jsou od listopadu 2017 jedinou zemí, kde můžete jako „organické“ označovat i rostliny pěstované hydroponicky – za podmínky, že používáte organickou výživu. Pokud ale v USA nežijete, nemůžete své hydroponicky pěstované produkty označovat jako „organické“, ani když organickou výživu používáte. Proč se tedy vůbec zajímat o organické pěstování jinde než v půdě?

Jednoduše proto, že podobně jako u minerální hydroponie šetří pěstování bez substrátu v recirkulačních systémech vodu a dramaticky zvyšuje produktivitu i výnosy. Organické pěstitelství dokáže výrazně zvýšit poměr plození vůči vegetativnímu růstu, což například znamená více rajčat z menších, méně olistěných rostlin.

Vědci z řady zemí hledali dlouho efektivní způsob, jak dosáhnout opravdu organické hydroponie. Ale zatímco vytvořit organické hnojivo, jež lze použít v půdě, je jednoduché (stačí obyčejná chlévská mrva), reprodukovat kvalitně vyživovaný, ale přitom vyvážený mikrobiální ekosystém, jaký najdeme v té nejlepší organické půdě, v tekoucí vodě už tak snadné není.
Pak v roce 2004 William Texier, spoluzakladatel Terra Aquatica, vyvinul prostředek zvaný BioSevia (nyní General Organics: Thrive) – revoluční „tekutou půdu“, jež ve spojení s vhodnými prospěšnými mikroorganismy* přenáší aktivity humusové vrstvy v přírodní půdě do živného roztoku. Jde o první podobný produkt využitelný v recirkulační bezsubstrátové hydroponii.

Tento koncept se zásadně lišil (a stále liší) od konvenční hydroponie jak v přístupu, tak v praxi, proto si William nechal systém patentovat pod názvem „bioponie“ – patent č. 05.11569 – 15/11/05.
V bioponii jsou stejně jako v přírodě hlavním tahounem živé organismy – na rozdíl od hydroponie, kde je jím voda. Právě proto jsou výživové tabulky u General Organics: Thrive pro bioponii a půdu / hydroponii  tak odlišné – organické pěstování v půdě nevyžaduje žádné nové postupy ani v případě začátečníků, zatímco bioponie, i když sama o sobě není komplexní, vyžaduje jiný přístup.


*(viz BM/Subculture)
 

Jak na bioponii?
 

Zvládnutí bioponie si ze strany pěstitele žádá více pozornosti než tradiční hydroponické metody. Nejde ani tak o časovou náročnost, ale spíše o oblast „vizuální pozornosti a dohledu“. Na bioponii má stejně velký dopad pozornost uživatele jako hodnoty pH a EC – i ty jsou však samozřejmě důležitými ukazateli. Níže uvádíme několik zásad, jak při bioptickém pěstování s využitím General Organics Thrive dosáhnout úspěchu.
 

Prospěšné mikroorganismy:
 

Bioponie je založena na symbióze mezi pěstitelem, mikroorganismy a rostlinami. Ve vodě je bez vyrovnávací kapacity půdy pro prospěšné mikroorganismy život velice náročný, ne-li nemožný.
A i v případě, že se uchytí na kořenech a substrátu, mohou jejich aktivitu a zdraví ovlivnit náhlé změny prostředí, např. změny teploty, pH, vodivosti, nedostatek kyslíku či změna vlhkosti. Klíčem k úspěchu při bioponii je tedy zabránit náhlým výkyvům.
Přidat prospěšné mikroorganismy (doporučujeme Trikologic nebo Trikologic S) lze snadno – stačí je nasypat přímo do vlhkého substrátu, například rockwoolu, kokosu či perlitu, či je přidat přímo do živného roztoku v cirkulačních systémech a opakovat každých 6–8 týdnů, a opět po druhém týdnu ve zcela bezsubstrátových systémech. Dávkování je uvedeno u jednotlivých produktů. U systémů, které jsou zcela prosté substrátu, je nezbytné poskytnout mikroorganismům prostor, kde se mohou uchytit, zejména v počáteční fázi. To se provádí pomocí takzvaného biofiltru. Jeho úkolem není vyčistit živný roztok, ale poskytnout jakousi základnu pro mikroorganismy, kde se mohou reprodukovat a odkud mohou kolonizovat rostliny a pěstební systém.
Pro podrobnosti viz „General Organics Thrive, box

Hladina pH:
 

G.O. Thrive má takřka neutrální hodnotu pH a po přidání nemá vliv na pH živného roztoku. Během růstu je stabilizace pH náročnější než v případě minerální hydroponie, protože pravidla organického zemědělství zakazují užívání některých extrémně Bioponics

CO JE TO BIOPONIE ?
 

Hodnoty EC (elektrické vodivosti) jsou orientační. EC vody se liší, takže se mění i dávkování, přičemž u jednotlivých rostlin se mění v závislosti na konkrétním druhu, odrůdě, klimatu a tak dále. Začněte na doporučených hodnotách, nebojte se ale mírně upravovat dávkování podle potřeb vašich rostlin.
EC je měřeno po úpravě pH (pH 5,5 až 6,5) a přidání živin a doplňků.
účinných pufrů. To znamená, že pH živného roztoku má tendenci stoupat. V bioponii ale pH nemá takový význam. Může bez problémů vzrůst až na 7,5.
Jakmile tuto hodnotu přesáhne, je třeba je pomalu snižovat na 6,0, ovšem postupně, po dobu pěti až šesti dnů. K tomu použijte tekutý produkt pH – od Terra Aquatica, jelikož organické pufry v něm obsažené v bioponii dobře fungují. (pozn.: pH – není organický produkt).
Prostředek na úpravu pH před použitím nařeďte a přidávejte jej pomalu po troškách. Nalijte jej do nádrže daleko od pumpy (případně pumpu vypněte). Zabráníte tím vystavení rostlin přílišnému stresu v důsledku náhlé změny pH. Nikdy k tomu nepoužívejte kyseliny chlorovodíkovou a octovou (tj. ocet apod.).
Výrazný pokles pH značí, že došlo k úmrtí velkého množství mikroorganismů. V takovém případě je důležité nalézt příčinu, opravit ji a mikroorganismy doplnit.
 

Vodivost
 

Vodivost je nejodlišnějším aspektem bioponického pěstování, protože organické molekuly nemají elektrický náboj a EC metry je tak nezobrazují. A když naředíte G.O. Thrive ve vodě, pouze jeho malý zlomek se ihned rozpustí a přemění v ionty, což má za následek velice nízkou vodivost.
První den při přidání dávky 1,5 ml do litru vody z vodovodu naměříte EC okolo 0,6–0,7 mS. Tato nízká vodivost je obecně dostatečná.
Po tomto období dodávejte živiny jen tehdy, když EC klesne pod 0,8 a přihlédněte k dávkování uvedenému v tabulkách.
Udržujte hodnotu vodivosti mezi 0,8 a 1,0.
Pokud je to možné, snažte se zachovat toto dávkování bez výměny živného roztoku – zachováte tak všechny výhody prostředí, které jste vytvořili.
Když se výživové prvky uvolní, ostatní rostlina vstřebá a vodivost bude mít sklon zůstat v rovnováze na přibližně stejných hodnotách. Když začne být zásob organické hmoty nedostatek, EC klesne a je na čase dodat více živin.
Vypadá to jednoduše, pro optimální výsledky je ale důležité předvídat tento pokles EC a zajistit neustálý přísun organické hmoty. Nepřidávejte mnoho výživy naráz, protože rozklad molekul závisí na pokojové teplotě. Míra aktivity mikroorganismů se dokonce při různých teplotách živného roztoku (ideálně 18– 21 °C) zcela zásadně liší. Je-li v roztoku obsaženo příliš organické hmoty, může nárůst teploty zvýšit aktivitu mikroorganismů i vodivost na úroveň, která škodí rostlinám. Nalézt správnou rovnováhu není vždy lehké. Právě zde hodně záleží na pozornosti pěstitele!
 

Filtrace

Filtrace je velice důležitá, zejména v horkém podnebí a při práci s odhalenými kořeny, které jsou volně v živném roztoku. Největší částečky je nutné z živného roztoku filtrovat, protože by jinak mohly kořeny zadusit, obzvlášť v horkém klimatu. Je vždy lepší mít v oblasti kořenů pouze lehko asimilované ionty.
V případě G.O. Thrive stačí obyčejný pěnový filtr na přívodu pumpy. G.O. Thrive filtr sice neucpává, i tak je ale potřeba jeho důkladná a pravidelná údržba.
Pro co nejlepší výsledky jednou týdně propláchněte. Nezapomeňte systém před čištěním vypnout. A konečně platí, že ať už pěstujete jakýkoliv druh či odrůdu, celkové prostředí musí být vždy přizpůsobeno dané rostlině – nezávisle na pěstební metodě. Pokud nejsou světlo, proudění vzduchu, teplota, vlhkost a regulace škůdců / patogenů přizpůsobeny potřebám rostliny, nebude správně fungovat žádný systém ani výživa. Vytvoření a udržování vhodného prostředí jsou zásadní součástí každého pěstování.
 

Naše profesní zkušenosti
 

V Terra Aquatica děláme věci jinak – máme třicet let zkušeností s úspěšnou produkcí veškerých typů plodin na komerční úrovni po celém světě, a proto nabízíme prověřené systémy a koncepty, navíc podpořené desetiletími ekonomických úspěchů. S obchodními partnery také spolupracujeme na vývoji a vylepšování našich systémů a produktů. Proto kdykoliv si koupíte produkt Terra Aquatica či General Organics, máte jistotu, že se vám do rukou dostává skutečně prověřený výrobek.

Více o bioponii se dočtete v knize William Texier