Máte projekt mikrofarmy bez půdy?

Založení projektu bezorebného zemědělství je úžasné dobrodružství a často i celosvětový životní projekt.
Obecná definice mikrofarmy je hospodářství o rozloze menší než jeden hektar, určené k produkci zajišťující soběstačnost a zpravidla prodej v krátkých okruzích.


Aby se váš vysněný projekt stal skutečností, budete si muset ověřit proveditelnost různých prvků: vaší motivace a aspirací (koníček, potravinová soběstačnost, nebo profesionální projekt?), školení, které můžete potřebovat (hydroponické technické školení, ale také třeba podnikatelské dovednosti, řízení projektu, účetnictví atd.)


Budete také muset zvážit právní a daňové aspekty založení společnosti (definovat nejvhodnější status pro váš projekt a podpory, které můžete využít).


Místo výroby, typ zemědělské výroby, o který usilujete (v závislosti na možných odbytištích pro vámi určené produkty a možných prodejních kanálech), to vše jsou prvky, které je třeba předem definovat.
Jakmile budete mít tyto prvky svého projektu k dispozici, vyzýváme vás k vyplnění níže uvedeného dotazníku, který vám poskytne vodítko a podporu při technickém výběru z naší nabídky systémů a výživových řešení.

Microfarm